Продавать на
маркетплейсах
  1. Hubber
  2. /
  3. Угода користувача

Угода користувача

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Спеціальні терміни, які застосовуються в Угоді:

Система HUBBER (Система) — система та інтернет-сайт, що має доменне ім’я, доступні за посиланнями https://www.hubber.pro (https://office.hubber.pro) за допомогою яких надається доступ до послуг (онлайн сервісу) автоматичної актуалізації інформації.

Зупинення (обмеження) надання послуг – штучно створена Адміністрацією системи неможливість доступу Користувача до розміщеної ним інформації, послуг і сервісів в Системі HUBBER.

Ця Угода користувача (далі «Угода») укладається між  Користувачем (фізичною особою, яка безпосередньо здійснює користування Системою, її можливостями та функціями, шляхом перегляду Системи та/або реєстрації у Системі) та ТОВ «ХАББЕР» (далі «Адміністрація системи») і регулює всі види використання Системи HUBBER, яка є власністю й управляється ТОВ «ХАББЕР», послуг, які надає ТОВ «ХАББЕР» через Систему, й усієї інформації, яка доступна в середині Системи.

1.2. Адміністрація системи надає послуги на умовах, визначених цією угодою, Угодою про конфіденційність, розміщеною за посиланням https://hubber.pro/polzovatelskoe-soglashenie/, та Офертою розміщеною за посиланням https://hubber.pro/oferta/.

1.3. Користуватись послугами та функціями Системи має право тільки Користувач, який ознайомився та прийняв усі умови цієї угоди.

Користувач зобов’язаний уважно ознайомитися з умовами цієї угоди перед використанням послуг та функцій Системи. Використовуючи будь-яку частину Системи, користувач надає свою згоду бути стороною цієї угоди та приймає на себе зобов’язання згідно з умовами цієї угоди з ТОВ «ХАББЕР».

1.4. Умови цієї угоди поширюються на всіх користувачів Системи — як на Користувачів, які не мають облікового запису в Системі (незареєстрованний Користувач) так і на Користувачів, які мають будь-який обліковий запис, кожного з доступних видів. Під обліковим записом розуміється сукупність інформації про Користувача й даних авторизації (логін, пароль).

1.5. Система надає послуги, які дозволяють користувачам реєструватися і створювати в середині Системи облікові записи.

1.6. Після реєстрації в Системі Користувач отримує доступ до розділу Системи «Особистий кабінет», в якому він може опублікувати інформацію про компанію яку він представляє: назву, реквізити компанії, номери контактних телефонів, адреси електронної пошти, юридичної адреси компанії (адреса реєстрації), та іншу інформацію про компанію.

1.7. Доступ до Системи для використання надаваних з її допомогою послуг можливий виключно для зареєстрованих Користувачів.

1.8. При здійсненні реєстрації в Системі Користувач зобов’язаний надати правдиву, точну і повну інформацію про себе та заповнити відповідні поля, які пропонуються в формі реєстрації і в формах в розділі Системи «Особистий кабінет», і підтримувати цю інформацію в актуальному стані.

1.9. У разі надання недостовірної інформації, Адміністрація системи має право призупинити або скасувати реєстрацію користувача і припинити надання послуг.

Розміщення інформації у Системі має здійснюватися в повній відповідності з Правилами розміщення інформації в Системі HUBBER, за посиланням які розміщені з посиланням: https://hubber.pro/poryadok-razmesheniya-informatsii/.

 

2. ПРИ ЗДІЙСНЕННІ КОРИСТУВАННЯ СИСТЕМОЮ КОРИСТУВАЧ ЗОБОВ’ЯЗУЄТЬСЯ НЕ ВЧИНЯТИ НАСТУПНИХ ДІЙ:

2.1. створювати від свого імені більше одного облікового запису в Системі;

2.2. розпалювати й сприяти розпаленню релігійної, расової або міжнаціональної ворожнечі;

2.4. здійснювати дії, що порушують права, волю, честь і гідність будь-якої особи;

2.5. розміщувати інформацію (включаючи будь-які матеріали), яка порушує авторські права, права на знаки для товарів і послуг, права промислової власності й/або права на інші об’єкти інтелектуальної власності;

2.6. розміщувати інформацію, яка порушує права й законні інтереси третіх осіб;

2.7. розміщувати матеріали порнографічного характеру й матеріали, заборонені до публікації законодавством України про суспільну мораль;

2.8. здійснювати незаконний збір, систематизацію, зберігання або поширення персональної інформації користувачів інших аккаунтів;

2.9. одержувати доступ до облікового запису й/або логіну й паролю іншого Користувача будь-яким способом, включаючи, але не обмежуючись як в обманний спосіб, шляхом зловживання довірою, підбора логіну й паролю;

2.10. розміщувати комп’ютерні віруси й/або програми, здатні перервати або порушити нормальний функціонал комп’ютерного обладнання й/або програмного забезпечення, а також засобів телекомунікації будь-яких осіб, не здійснювати дії, які б могли вплинути на нормальну роботу Системи, та функціонування усіх її сервісів;

2.11. не використовувати самостійно або із залученням третіх осіб можливості Системи з метою, яка може бути кваліфікована (зокрема компетентними державними органами) як порушення прав третіх осіб на об’єкти інтелектуальної власності, недобросовісна конкуренція, інше порушення норм чинного законодавства України.

 

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

3.1. Відповідальність Користувача:

3.1.1. Користувач самостійно відповідає за будь-яке використання інформації, яку він розміщує в середині Системи.

3.1.2. Користувач особисто відповідає перед третіми особами за свої дії в процесі користування функціями та сервісами Системи.

3.1.3. Користувач зобов’язується самостійно і за власний рахунок врегульовувати всі можливі претензії третіх осіб, які пов’язані з його діяльністю при користування функціями та сервісами Системи.

3.1.4. Будь-які дії у Системі, здійснені з використанням облікового запису та/або логіну і паролю Користувача, вважаються здійсненими особисто Користувачем, якщо Користувачем не буде доведено зворотне. При цьому Користувач несе повну відповідальність за такі дії, їх наслідки й результати, у т.ч. якщо використання облікового запису Користувача третьою особою було санкціоновано безпосередньо Користувачем.

3.1.5. У разі порушення умов цієї угоди, Адміністрація системи має право призупиняти (обмежувати) доступ Користувача до системи та/або видалити обліковий запис Користувача.

3.1.6. Користувач, який отримав права щодо можливості здійснення реєстрації нового користувача в межах свого аккаунту на сайті, гарантує, що на момент створення ним облікового запису для нового Користувача, новий Користувач надав згоду на створення такого облікового запису, ознайомився та повністю прийняв умови цієї угоди, умови «Угоди про конфіденційність» і умови інших угод, які регламентують та регулюють правовідносини сторін в межах використання послуг та функцій Системи.

3.1.7. Користувач, який зареєстрував нового Користувача в межах свого аккаунту, має право самостійно видалити обліковий запис цього Користувача у будь-який час. Новий Користувач не заперечує проти такої умови цієї угоди.

3.2. Відповідальність Адміністрації системи:

3.2.1. Адміністрація системи не провадить обов’язкової перевірки інформації, яка розміщується Користувачами в середині Системи.

3.2.2. Адміністрація системи не несе відповідальності за помилки, неточності, упущення які були допущені Користувачем при реєстрації або розміщенні інформації, а також будь-які матеріальні або нематеріальні збитки, що виникли в зв’язку з цим.

3.2.3. Адміністрація системи не несе відповідальності за використання (як правомірне, так і неправомірне) третіми особами інформації, розміщеної в системі Користувачами, включаючи їх відтворення і поширення, здійснені як в рамках системи, так і в інший можливий спосіб.

3.2.4. Вся розміщена Користувачами в системі інформація вважається власністю Користувачів, які її розмістили до моменту, поки не буде підстав вважати інакше. Користувачі Системи не отримують ніяких прав на інформацію, розміщену іншими Користувачами і несуть повну відповідальність перед власником інформації за її неправомірне використання.

3.2.5. Адміністрація системи не гарантує відсутності помилок і збоїв, в тому числі щодо роботи програмного забезпечення. Адміністрація системи докладе всіх зусиль для усунення будь-яких збоїв і помилок, в разі їх виникнення, в максимально короткі терміни;

3.2.6. Адміністрація системи не гарантує, що товари та послуги, пропоновані іншими користувачами в межах Системи, будуть відповідати вимогам користувача і надаватися безперервно і безпомилково;

3.2.7. Адміністрація системи не гарантує, що якість товарів і послуг, придбаних за допомогою Системи, буде відповідати очікуванням і / або вимогам інших Користувачів;

3.2.8. Адміністрація системи не гарантує, що товари, послуги або інформація, замовлені за допомогою Системи, будуть надані Користувачем системи відповідно до очікувань інших Користувачів.

3.2.9. Адміністрація системи залишає за собою право видаляти або блокувати доступ до інформації, розміщеної Користувачами в разі:

отримання обов’язкових до виконання рішень компетентних державних органів України виключно у випадках, прямо передбачених законодавством України;

вимог правовласника авторських або суміжних прав, про припинення порушень його прав користувачем у Системі;

іншого порушення прав або законних інтересів інших користувачів Системи, юридичних і фізичних осіб за їх вмотивованим зверненням;

виявлення інформації, яка заборонена до розміщення у Системі відповідно до даної угоди і Правил розміщення інформації у Системі HUBBER, розміщених за посиланням: https://hubber.pro/poryadok-razmesheniya-informatsii/.

 

4. ДОДАТКОВІ УМОВИ

ТОВ «ХАББЕР» має право в односторонньому порядку вносити зміни в цю угоду. Усі зміни до цієї угоди набувають чинності з моменту їх публікації. Використовуючи послуги або Систему користувач підтверджує свою згоду з новими умовами угоди в редакції, яка діє на момент використання користувачем послуг або Системи. Чинна редакція цієї угоди розміщена за посиланням https://hubber.pro/polzovatelskoe-soglashenie/.

ТОВ «ХАББЕР» не несе відповідальності за шкоду або збитки, які зазнав користувач або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов цієї угоди, інструкцій або вказівок про порядок користування Системою, щодо порядку розміщення інформаційних даних, інших технічних питань, тощо.